Live Oaks Harita WoT

Bu haritanın merkezinde büyük bir bataklık gölü yer almaktadır. Bir tarafta demiryolu köprüsü ve sığ geçişler seyrek güçle savunmaya ve esas saldırının diğer tarafa yoğunlaşmasına imkan verir.