Westfield Harita WoT

Bu haritada bereketli topraklar, ormanlar, harita boyunca dağılmış kasabalar ve üzerinde parçalanmaya yüz tutmuş devasa bir su kemeri bulunmaktadır. Muhtelif bayırlar ve uçurumlar tuzak kurmaya çok uygun yerler sağlamakta ama geçilmesi gereken açık alanların büyüklüğü de oldukça büyük bir risk oluşturmakta.