Sivri Dişler

Kudos Productions
Bölge: Targon
Tip: Birim
Nadirlik: Destansi
Set: Dağın Çağrısı

Can Çalma - Bu birimin verdiği hasar, Nexus'u verilen hasar kadar iyileştirir.
Oyna: Bedeli 3 ya da daha az olan bir Semavi karta Yakarırsın.

''Ay Ana, bana yol göster, Gökyüzünü yırt aç, Öte âlemi göster.'' -Lunari duası
Benzer Kartlar