İyon Kıvılcımı

+

İyon Kıvılcımı Bonus

X hücrelik bir alan içindeki rakiplerin büyü direnci %X azalır. Yetenek kullanan rakipler çarpılarak azami manalarının %X kadarına eşdeğer miktarda büyü hasarı alır.

[Hare eşyası]
[Doğrudan hasar eşyası]

Önerilen Şampiyonlar