Kanasusamış

+

Kanasusamış Bonus

%X Mutlak Sömürü sağlar.

Çatışmada Bir Kez: Kullanıcının canı %X değerinin altına düştüğünde en fazla X saniyeliğine azami canının %X kadarına eşdeğer miktarda kalkan sağlar.

Önerilen Şampiyonlar