Heimerdinger

1

Heimerdinger Ability

Egg Toss

Heimerdinger lobs an egg at the highest percent Health enemy, dealing X magic damage and stunning them for X seconds.

Heimerdinger Stats

Health: 500
Damage: 40
DPS: 62
Armor: 15
Speed: 0.65
Crit Chance: 0.25
Mana: 50/100
Magic Resist: 15
Range: 
4

Recommended Items

Heimerdinger Synergies

Popular Heimerdinger Ranked Team Comps
Avg Place: 4 Top 1: 13161 ( 20.6% ) Top 4: 38629 ( 60.3% ) Games: 64115

Avg Place: 4.1 Top 1: 10040 ( 17.2% ) Top 4: 34742 ( 59.3% ) Games: 58669

Popular Heimerdinger Hyper Roll Team Comps
Avg Place: 4.4 Top 1: 5560 ( 18.8% ) Top 4: 15321 ( 51.8% ) Games: 29615

Avg Place: 4.6 Top 1: 2033 ( 15.3% ) Top 4: 6561 ( 49.2% ) Games: 13347

Avg Place: 3.7 Top 1: 1590 ( 21% ) Top 4: 4986 ( 65.8% ) Games: 7589

Avg Place: 3.8 Top 1: 1089 ( 20.1% ) Top 4: 3432 ( 63.1% ) Games: 5442

Avg Place: 4.1 Top 1: 737 ( 14.9% ) Top 4: 2873 ( 57.8% ) Games: 4972

Avg Place: 4.5 Top 1: 827 ( 20.9% ) Top 4: 2021 ( 51% ) Games: 3964

Popular Heimerdinger Double Up Team Comps
Avg Place: 4.6 Top 1: 1378 ( 12.5% ) Top 4: 5457 ( 49.2% ) Games: 11108

Avg Place: 4.1 Top 1: 1013 ( 16.3% ) Top 4: 3639 ( 58.3% ) Games: 6247

Avg Place: 4.1 Top 1: 928 ( 15.4% ) Top 4: 3532 ( 58.3% ) Games: 6061

Popular Heimerdinger Normal Team Comps
Avg Place: 3.8 Top 1: 3664 ( 23.9% ) Top 4: 9679 ( 63% ) Games: 15374